Tất cả vì anh em
Marketing Việt Nam

Cung cấp nguyên liệu Facebook - cho thuê tài khoản quảng cáo
Đem lại giá trị cho khách hàng là sứ mệnh của BigAds

bg facebook
Tên sản phẩm Hiện có Bảng giá
Hotmail dùng để change info Facebook, xác minh mail cho BM 0 50 ₫
Thành tiền: 0 đ
Clone Việt Nuôi từ 2019 - có khoảng 500 bạn bè - Chưa tạo BM - Có Backup 263 45,000 ₫
Thành tiền: 0 đ
BM350 ngoại 2019 - Veri GMail (Reg cổ từ 2019) 0 250,000 ₫
Thành tiền: 0 đ
BM350 ngoại 2018 - Veri GMail (Reg cổ từ 2018) 0 300,000 ₫
Thành tiền: 0 đ
BM50 reg 2019 -> 2020 - Veri GMail + Xác Minh Doanh Nghiệp - Bảo Hành 72h 0 1,500,000 ₫
Thành tiền: 0 đ

Làm thế nào để mua tài khoản?

1. Tạo tài khoản

Đăng ký tài khoản trên website

2. Chọn loại toài khoản

Chọn loại tài khoản và số lượng muốn mua

3. Nạp tiền

Chuyển khoản ngân hàng (tự động cập nhật)

4. Thanh toán

Thanh toán hóa đơn đã tạo trên website

5. Nhận tài khoản

Xem thông tin tài khoản tại đơn hàng

Một số hình ảnh hệ thống tạo tài khoản